Okolí Vápenné

Roušarova jeskyně

Několik jeskyní se nachází v komplexu opuštěných lomů nad nádražím ve Vápenné. Nejdelším systémem je Roušarova jeskyně.Jedná se o komplex horizontálních chodeb délky přes 300m. Podzemní prostory se zde stávají významným zimovištěm netorýrů- vrápenců malých (více jak 400 kusů). V jeskyni je zachováno jen málo krápníkové výzdoby, která byla poničena těžbou v lomu a nenechavými návštěvníky.

Velký dóm

Druhou významnou jeskyní je Velký dóm. Jak název napovídá nachází se v jeskyni velká prostora o rozměrech 24x14m. Sestup do podzemí je zde tvořen 9m hlubokou propástkou a stěny prostor jsou pokryty sintrovými náteky.

Jeskyně s excentriky

Zajímavá je také Jeskyně s excentriky. Jeskyně je pouze 30m dlouhá, ale na stěnách lze nalézt drobné kalcitové výrůstky dlouhé az 1cm a které rostou všemi směry. Jeskyně v lomech jsou bohužel značně poznamenány těžbou, kde otřesy zničily velkou část krápníkové výzdoby. Na stěnách lomů lze také pozorovat, že část jeskyní bylo také odtěženo.