Speleologická skupina SEVER ZO 7-04

Vítejte na stránkách speleologické skupiny Sever založené v roce 1978. Skupina Sever spravuje nepřístupné jeskyně a krasové jevy Rychlebských hor, především pak oblast Pomezí, kde je soustředěno nejvíce jeskyní.

About