Jeskyně na pomezí

V této lokalitě se mimo turisticky zpřístupněné jeskyně nachází ještě další podzemní prostory. Největší z nich je jeskyně Rasovna.

Jeskyně Rasovna

Je to systém spadajíci stupňovitě do hloubky přes 70m a je tvořen několika velkými dómy. Podzemní prostory byly objeveny při těžbě v lomu v roce 1936. Tím, že do podzemí mohl kdokoliv vstoupit došlo ke značnému poškození krápníkové výzdoby. Ta se zachovala pouze v těžko přístupných partiích.K nejhezčím prostorám zde patří dóm nazvaný Řetězák, Královský komín, Suťový dóm, Bahenní dóm a Záclona. Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů. Do jeskyně se dá sestoupit klasicky, nebo se dá vystrojit lany a sestoupit pomocí lezekých pomůcek.

Liščí díra

Druhou pěknou jeskyní je Liščí díra. Vchod se nachází v lese a pravděpodobně je propojena s turisticky přístupnými jeskyněmi.Jeskyně je přes 20m hluboká a hlavní prostora je vyzdobena pěknou krápníkovou výzdobou která zůstala pěkně zachovalá.

Nová jeskyně

Nedaleko Liščí díry se prokopali v roce 2000 členové speleologické skupiny SEVER závrtem do podzemních prostor. Lokalita dostala název Nová jeskyně. Jeskyňářům se podařilo sestoupit do hloubky 25m. Jeskyně má téměř svislý průběh. Jsou zde krásné krápníky (Kaplička) a nejdelší brčka v dosud zámých prostorách jeskyní Rychlebských hor – Dvojčata dlouhá 40cm a tvořená nádherně bílým kalcitem. V této jeskyni probíhá dále intenzivní průzkum.

Další jeskyně

V okolí je známo ještě několik menších jeskyní (např.Netopýrka) a mnoho povrchových jevů, ze kterých je nejznámější Smrčnické propadání-místo, kde se propadá do podzemí potůček, který pramení pod Smrčníkem.