Lesní Čtvrť

V okolí Vápenné se nachází několik krasovýdch lokalit. V Lesní Čtvrtí objevili speleologové ze skupiny SEVER podzemní prostoru, která byla nazvána Jeskyně u borovice. Jeskyně je 10m hluboká a asi 30m dlouhá a je protékána aktivním vodním tokem.

Jeskyně za hájovnou

V roce 2002 odčerpali jeskyňáři zatopenou část Jeskyně za hájovnou a postoupili o 20m dále za první sifon. Prostory jsou protékány silným aktivním tokem, takže po ukončení akce se jeskyně opět zatopila.